• Hỗ trợ kinh doanh

  • Kinh doanh 1
  • Số điện thoại : 0934 510 956
  • Email : photophuongnam168@gmail.com
  • Kinh doanh 2
  • Số điện thoại : 0988 168 647
  • Email : photophuongnam168@gmail.com
  • Hỗ trợ kỹ thuật

  • kỹ thuật 1
  • Số điện thoại : 0988 168 647
  • Email : luuvanhop.bg@gmail.com

xử lý mã lỗi kẹt giấy máy photo toshiba

Hôm nay, thợ sửa máy photo tại Phương Nam sẽ chỉ cho bạn cách xác định và xử lý một vài lỗi cở bản ở máy toshiba. Hiện tượng kệt giấy khá hay gặp với dòng toshiba, làm sao để xử lý chính xác? hãy cùng xem chi tiết trong bảng mã lỗi này bạn nhé:

HỆ THỐNG BẢNG MÃ LỖI VÀ CÁCH XỬ LÝ LỖI KẸT GIẤY Ở MÁY PHOTO TOSHIBA

Như chúng ta thấy, Một trong các mã lỗi sau được hiển thị ở phía trên bên phải của màn hình khi nhấn

Nút [XÓA] và phím kỹ thuật số [8] đồng thời khi “XÓA GIẤY” hoặc “GỌI”. Biểu tượng SERVICE ”đang nhấp nháy. Chi tiết các mã lỗi như sau:

sửa máy photocopy toshiba

Mã lỗi

Phân loại

Nội dung

Cách xử lý

E010/E020

Kệt giấy ở Exit giấy ra

+E101: Kẹt không đạt đến cảm biến thoát: Giấy đã trôi qua bộ nhiệt áp không đến được cảm biến lối ra

+ E020: Dừng kẹt ở cảm biến thoát: Cạnh sau của giấy không vượt qua cảm biến lối ra sau khi cạnh hàng đầu của nó đã đạt đến điều này cảm biến

+ Mở lắp ở vị trí kẹt xem có giấy mắc vào không , nếu có thì gỡ giấy ra, còn không thì:
Xem Giấy có bị bám vào dây đai chuyển vào bên dưới khay nhận không?

-Có: gỡ ra

-Không: Cảm biến thoát có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03- [FAX] OFF / [7] / [H])

KHÔNG :

1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến lối ra có bị ngắt kết nối hay không.

2. Kiểm tra xem đầu nối CN358 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không.

3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối hoặc dây nịt có bị hở mạch hay không.

4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không

mạch.

5. Thay thế cảm biến thoát.

6. Thay thế bảng LGC

CÓ:

Bộ ly hợp đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra: 03-108 / 158)

KHÔNG 1. Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp đăng ký có bị ngắt kết nối không.

2. Kiểm tra xem đầu nối CN362 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.

3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối hoặc dây nịt bị mở không

mạch.

4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không

mạch.

5. Thay thế ly hợp đăng ký.

6. Thay thế bảng LGC.

ĐÚNG

Kiểm tra trục đăng ký. Thay thế nó nếu nó bị mòn

                         

E110/120/130/140/150/160/190

Thực hiện nạp giấy sai

+ E110:Nạp sai ADU (Giấy không đạt đến cảm biến đăng ký):

Giấy đã chuyển qua ADU không đạt được

cảm biến đăng ký trong quá trình in hai mặt.

+ E120Bỏ qua việc nạp nhầm (Giấy không đạt đến cảm biến đăng ký):

Giấy được nạp từ khay nạp tay không đến được cảm biến đăng ký.

+ E140:Nạp nhầm ngăn trên (Giấy không đến ngăn trên

cảm biến nguồn cấp dữ liệu): Giấy được nạp từ ngăn trên không đạt đến cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn trên.

+ E140:Nạp nhầm ngăn dưới (Giấy không đến ngăn dưới

cảm biến nguồn cấp dữ liệu): Giấy được nạp từ ngăn dưới không đạt đến cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo dưới.

+ E150:Nạp sai ngăn kéo phía trên PFP (Giấy không đạt đến PFP cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo trên): Giấy được nạp từ PFP phía trên

ngăn kéo không đạt đến cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn trên PFP.

+ E160:Nạp sai ngăn kéo dưới PFP (Giấy không đạt đến PFP

cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo dưới): Giấy được nạp từ PFP thấp hơn

ngăn kéo không đạt đến cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo dưới PFP.

+ E190:Nạp sai LCF (Giấy không tiếp cận với cảm biến nguồn cấp LCF): giấy được nạp từ LCF không đến được cảm biến nạp LCF.

+E110: Xem có giấy kẹt thì lấy ra, nếu  KHÔNG

Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03- [FAX] ON / [9] / [E])

KHÔNG

1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối hay không.

2. Kiểm tra xem đầu nối CN345 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không.

3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối hoặc dây nịt có bị hở mạch hay không.

4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không

mạch.

5. Thay thế cảm biến đăng ký.

6. Thay thế bảng LGC.

CÓ HOẠT ĐỘNG:

Bộ ly hợp ADU có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra: 03-222)

KHÔNG

1. Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp ADU có bị ngắt kết nối hay không.

2. Kiểm tra xem đầu nối CN340 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.

3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối hoặc dây nịt có bị hở mạch hay không.

4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không

mạch.

5. Thay thế bộ ly hợp ADU.

6. Thay thế bảng LGC.

ĐÚNG

Kiểm tra các con lăn trong ADU. Thay thế chúng nếu chúng bị mòn

Kiểm tra theo cách tương tự đến các vị trí cảm biến khi máy báo lỗi E120/130/140/150/160/190

Hỗ trợ kỹ thuật liên hệ trực tiếp thợ sửa máy photo tại MVP Phương Nam – hotline 0988 168 647.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E200/210/220/300/310>360/

E3C0/E3D0/E3E0/E510/E520

Lỗi kẹt giấy trên đường đi của giấy

 

E200:Kẹt vận chuyển ngăn dưới (Giấy không đạt đăng ký

cảm biến): Giấy không đạt được cảm biến đăng ký sau khi

nó đã qua cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn trên.

E210:Kẹt vận chuyển ngăn dưới (Giấy không đạt đến ngăn trên

cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo): Giấy không đạt đến phía trên cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo sau khi nó đã vượt qua nguồn cấp dữ liệu ngăn kéo dưới cảm biến.

E300-E360: kẹt trên đường đi của giấy ở ngăn trên/ngăn dưới PFP: giấy không đạt cao hoặc thấp hơn cảm biến nguồn cấp dữ liệu

+ E3D0-E520: Kẹt vận chuyển LCF (Giấy không tiếp cận với cảm biến đăng ký):

Giấy không đạt được cảm biến đăng ký sau khi nó có

thông qua cảm biến nguồn cấp dữ liệu ngăn trên/dưới

Mở nắp truy cập kẹt giấy. Có giấy ở phía trước của cảm biến đăng ký không?

CÓ: Lấy giấy ra.

KHÔNG:

Cảm biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: 03- [FAX] ON / [9] / [E])

KHÔNG

1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối hay không.

2. Kiểm tra xem đầu nối CN345 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không.

3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối hoặc dây nịt có bị hở mạch hay không.

4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không

mạch.

5. Thay thế cảm biến đăng ký.

6. Thay thế bảng LGC.

CÓ:

Các ly hợp vận chuyển phía trên (tốc độ cao / thấp) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra: 03-439, 440)

KHÔNG

1. Kiểm tra xem các đầu nối của ly hợp vận chuyển phía trên (tốc độ cao / thấp) có

bị ngắt kết nối.

2. Kiểm tra xem đầu nối CN362 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.

3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối hoặc dây nịt có bị hở mạch hay không.

4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không

mạch.

5. Thay bộ ly hợp vận chuyển phía trên (tốc độ cao / thấp).

6. Thay thế bảng LGC.

ĐÚNG

1. Kiểm tra tình trạng của trục nạp, trục tách và trục nạp của từng nguồn giấy, và

thay thế chúng nếu chúng bị mòn.

2. Kiểm tra con lăn vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn

E011/030/090

Lỗi kẹt giấy khác

+ [E011] Kẹt giấy do bám vào đai chuyển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ E030] Kẹt nguồn BẬT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ E090: Kẹt giấy do ổ cứng bất thường

-Mở nắp truy cập kẹt giấy. Giấy có bám vào đai chuyển không?

Giấy có bị bám vào dây đai chuyển vào bên dưới khay nhận không?

1. Lấy giấy ra.

2. Sử dụng giấy trong thông số kỹ thuật nếu giấy mỏng đang được sử dụng đã hết

KHÔNG

Có bất kỳ vết bẩn hoặc khu vực làm sạch kém nào trên băng tải không?

CÓ 1. Làm sạch băng tải.

2. Kiểm tra việc lắp đặt và hoạt động của bộ làm sạch băng tải.

-Mở nắp của thiết bị / khu vực có hình ảnh nhấp nháy trên bảng điều khiển. Có giấy nào trên

CÓ: Lấy giấy ra

KHÔNG:

1. Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến có bị ngắt kết nối không.

2. Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối nào trên bo mạch LGC bị ngắt kết nối không.

3. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối hoặc dây nịt có bị hở mạch hay không.

4. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không

mạch.

5. Thay thế cảm biến.

6. Thay thế bảng LGC

-xỬ LÝ e090:

1) Kiểm tra xem lỗi có được xóa hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT lại.

(2) Kiểm tra xem các đầu nối của ổ cứng có bị ngắt kết nối hay không.

(3) Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối hoặc dây nịt có bị hở mạch hay không.

(4) Thay thế ổ cứng.

(5) Thay thế bảng SYS.

Các trường hợp báo mã lỗi kẹt giấy khác như E4../E5../E7..., có cách xử lý gần tương tự với các tìm ra chính xác vị trí lỗi thông qua biện pháp loại trừ. Mọi linh kiện, vật tư trong máy đều có quan hệ mật thiết với nhau. Vì vậy, khi giấy kẹt ở bất cứ vị trí nào, bạn cần xác định chính xác để có cách xử lý nhanh nhất.

>>> xem thêm: DỊCH VỤ SỬA MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA TẠI NHÀ

sửa máy photo toshiba

Địa chỉ nhận khắc phục lỗi kẹt giấy và sửa máy toshiba uy tín tại Hà Nội

Với những chia sẻ về cách xử lý giấy kẹt ở máy toshiba ở trên, chúng tôi hy vọng bạn đã có những tài liệu hữu ích giúp sử dụng máy hiệu quả hơn. Là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ sửa chữa máy photo tại HÀ NỘI, chúng tôi nhận cung cấp dịch vụ chất lượng tại nhà. Để được đáp ứng nhanh nhất mọi vấn đề vui lòng liên hệ trực tiếp theo thông tin sau:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MVP PHƯƠNG NAM

VPGD: số 16 hẻm 17/28/28 Đại Linh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN

Hotline/zalo: 0988 168 647 – 0934 510 956

Email: photophuongnam168@gmail.com

Thời gian làm việc: 8h đến 18h các ngày trong tuần, Cn có kỹ thuật trực, nhận làm tối tại nhà riêng, công ty.

ĐƠN VỊ CAM KẾT XỬ LÝ ĐÚNG BỆNH – ĐÚNG GIÁ – CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH – HỖ TRỢ TỐT NHẤT

>>> Chi tiết mời bạn xem tại: ĐƠN VỊ SỬA MÁY PHOTO TỐT NHẤT HÀ NỘI

P/s: Hợp Photocopy

Liên hệ

địa chỉ

Mỹ Đình - Hà Nội

0934 510 956

Photophuongnam168.com